Customer insight là gì? 4 Bước xây dựng Customer insight

1
Customer insight là gì? Customer insight (sự thật ngầm hiểu) là những ý nghĩ, mong muốn, sự thực ẩn dấu nằm sâu trong tâm trí...

Bài học tối đa hóa sự hài lòng từ mô hình Flywheel của HubSpot

0
Tại hội nghị INBOUND 2018, CEO của HubSpot đã cho ra mắt mô hình tăng trưởng HubSpot Flywheel thay thế cho mô hình Funnel...

Marketer thường lên ngân sách marketing theo… cảm tính

0
Khi lên ngân sách cho campaign về truyền thông cho sản phẩm mới, một Brand Manager thường tư duy như vậy: Nếu là campaign...

Hot Stories

error: Content is protected !!